Barnets känslor

Känslomässig neglekt innebär att barnets känslor inte speglas korrekt. Att ”mottagaren”/ föräldern inte ”ser” barnets känslomässiga behov. Det är livsviktigt att barnets känslor blir bekräftade, annars lär sig inte barn förstå sina egna känslor. Många gånger låter sig detta ske, eftersom föräldern själv, inte fick sina känslor bekräftade som barn. Barnets känslor är kopplade till … Fortsätt läsa Barnets känslor

Känslor, behov och trauma

Känslor signalerar behov som behöver tillfredsställas. Känslomässig bekräftelse kan tillgodoses genom självvalidering (jag hör, ser och bekräftar mig själv, mina upplevelser och känslor). Stanna upp och tillåt dig att medvetandegöra dina känslor. Lär dig förstå vilka otillfredsställda behov, känslorna signalerar om. Ta reda på vilka behoven är som behöver tillfredsställas och hur du ska göra det … Fortsätt läsa Känslor, behov och trauma

Känsloreglering – så hanterar du dina känslor

Genom att förstå hur känslornas regleringssystem utvecklas och fungerar, har man fått nyckeln till att ta kontroll över starkare känslor (känsloreglering). Detta bidrar till att återfå balans och inre lugn, trots ett känslomässigt kaos. Då ges man tillgång till  kontrollpanelen för kroppens regleringssystem för känslor. En förenklad beskrivning av hur hjärnan fungerar, är en handmodell … Fortsätt läsa Känsloreglering – så hanterar du dina känslor

Viktiga ADHD-känslor och hur de fungerar

Känslor är livsviktiga, ändå är det många av oss som inte är i kontakt med våra känslor. Med sina ADHD-känslor kan man känna sig överväldigad. Det kan också innebära att man känner sig helt avtrubbad. Hur kommer sig detta? Dr Barkley säger med eftertryck, ”Människor kan förlåta dina misstag, men dem kommer ALDRIG förlåta dig … Fortsätt läsa Viktiga ADHD-känslor och hur de fungerar

Missbruk och trauma

En av mina största förebilder är Gabor Maté, specialistläkare inom missbruk & trauma. Nedan förklarar han vad ett missbruk är. Han menar att man inte ska fråga sig varför missbruket, utan vad smärtan kommer från. Missbruket är smärtlindringen. När jag var liten, växte jag upp mitt i en alienering (PAS – Parental Alienation Syndrome) mellan min … Fortsätt läsa Missbruk och trauma

Separation och Trauma

Separation och osynliga sår i själen som värker genom livet. Om det handlar dokumentären ”De ensamma, en film om adoption”, i SVT play (Tillgänglig fram till 22 jan 2019). Nätverk av neuroner i hjärnan skadas av ACE (Advanced Childhood Experience – Sv. skadliga barndomsupplevelser).  Skadliga händelser under barndomen, är förenat med ett skadligt stresspåslag (Sympatikuspåslag). Dessa … Fortsätt läsa Separation och Trauma

Självmord – en sista väg ut?

Självmord eller suicid, är inte en utväg ut ur ett svårt livsproblem, annat än möjligtvis i tanken. Fördomar bygger på okunskap, vilket är något som omger just självmord. En människa som har ett alternativ, tar inte livet av sig. Förmågan att ”se” alternativ försvinner i takt med ökad stress och depressiva inslag samt smärta och … Fortsätt läsa Självmord – en sista väg ut?

Andning – 10 enkla övningar

Hur kan du lära dig hantera stress? Jo, via medveten andning! I det här inlägget hittar du flera olika källor med övningar för bättre andning. Din andning är en del av Avslappningsreflexen som reglerar kroppens Stressrespons. I normala fall tänker vi aldrig på andningen eftersom den styrs automatiskt. Därför uppmärksammas vi inte heller på om vi … Fortsätt läsa Andning – 10 enkla övningar

Hitta ditt bästa jag – hur hittar jag

Hur kan man göra för att hitta sig själv? Hur kan man komma till insikt och skaffa sig det man behöver i livet, för att acceptera sig själv och den lott man fått? Vad behöver man för att börja den långa mödosamma vägen till återhämtning? Stora frågor har många svar. Därför kan man också lära … Fortsätt läsa Hitta ditt bästa jag – hur hittar jag

Gör ditt ACEtest här

Ett ACEtest mäter antalet återkommande stressfyllda erfarenheter under barndomen, vilka är riskfaktorer för att utveckla Komplext Trauma. Felittis ACE studie 1998, kom fram till att de som skattade högt på frågor (ACEtest) som rörde svåra upplevelser under barndomen, hade högre risk att drabbas av folkhälsosjukdomar och för tidig död. De led även i större utsträckning … Fortsätt läsa Gör ditt ACEtest här