Dyssiga relationer

Dyssiga relationer innebär GIFTIGA relationer präglade av 🚫gränslöshet. Normaliseringsprocessen – är det som inträffar när våld smyger sig på i en relation. Det som styr oss att fästa oss vid en annan person är en inre arbetsmodell som kallas anknytning. I en trygg anknytning får man lära sig sätta 🚫 sunda gränser. En trygg anknytning är ett ”skydd” för att INTE fastna i en dyssig relation, en 🚫 gränslös relation.

Det 💝 traumatiska bandet som är svårt att ✂️ klippa. Del 1 av 2:

Det 💝 traumatiska bandet som är svårt att ✂️ klippa. Del 2 av 2:

🚫 Normaliseringsprocessen 4/4:

🚫 Normaliseringsprocessen 3/4:

🚫 Normaliseringsprocessen 2/4:

🚫 Normaliseringsprocessen 1/4:


Giftiga relationer och diagnoser

Vår uppgift är inte att diagnostisera andra människor men att lära oss förstå och upptäcka 🚫 gränslöst beteende. Det är upp till oss själva att sätta upp 🚫 sunda gränser och ta konsekvenserna av dessa. För detta inre arbete kan man titta på sitt eget anknytningsmönster och lära sig känna igen trygghet inom sitt 🖼 toleransfönster (Jmf. trygg anknytning). Deb Dana använder ”stegen” för att visualisera hur man klättrar uppåt för att nå 🖼 Toleransfönstret. Stegpinnarna på stegen motsvarar Vagusnerven och det autonoma nervsystemets olika tillstånd.

Richard Grannon förklarar att 🚫gränslöst beteende är det ”enda” bevis du behöver för att lämna en dyssig relation. Kan du inte det, hittar du förklaringen i ditt anknytningsmönster.

Självkänslan förstörs i gränslösa relationer

Anknytningsmönstren

På webbsidan ”Bättre relationer” kan du göra ett anknytningstest på svenska. Anknytningsmönstret styr hur vi relaterar till andra människor, man brukar säga att det är en inre arbetsmodell, en inre kompass hur vi orienterar oss i en relation. 👁‍🗨 Visualiseringsövningar är ett praktiskt verktyg att bearbeta sitt anknytningsmönster med, för att ”hitta” en inre trygghet och orientera sig själv mot en trygg anknytning. Det traumatiserade mönstret är det som är splittrat mellan ängsligt och undvikande. Här berättar Diane Poole Heller vad det innebär:

Desorganiserad (splittrad) anknytning:

Ängslig anknytning:

Undvikande anknytning:

Trygg anknytning:


Referenser

Vill du lära dig mer om Polyvagal teorin och anknytningsmönster kan jag rekommendera följande; Deb Dana, Bruce Perris, Diane Poole Heller, Daniel Brown, för att nämna några.

Traumabandet 💝

I ett 💝 trauma band, blir det väldigt svårt för den person som blivit känslomässigt misshandlad, att klippa det traumatiska bandet 💛✂️🎀 till den 🚫 gränslösa personen som skapade 💝 traumabandet. 

💝 Bandet skapas genom att ömsom smeka, ömsom utsätta dig för känslomässig smärta 💔.  Detta skapar en spänning i relationen. För att undvika hamna här i första taget, är det viktigt att lära sig dem 🚩 röda flaggor eller ⚠️ varningssignaler som 🚫 gränslöst beteende utgör.

Din hjärna har utsatts för samma beroende mekanismer, likt spelmissbrukaren, som spelar på 🎰 enarmade banditer. Ju längre du stannar, ju tjockare blir bandet och ju svårare blir det att ✂️ klippa bandet.

Oförutsägbarheten (otryggheten) i förhållandet boostar hjärnan med plötsliga attacker av 🥰 lyckohormoner varvat med känslomässig öken 🥺. Din hjärna har fallit offer för ett beroende av att exponeras för ett oförutsägbart tillskott av lyckohormoner.

👁‍🗨 Visualiseringsövningar har evidens för att läka trauma. 

Föreställ dig att du ✂️ klipper 🎀 bandet till personen som utsatt dig för det 🚫 gränslösa beteendet. Kanske har denna person uppvisat osunda tendenser av självupptagenhet (narcissism)? -En oförmåga att förstå hur hens beteende påverkar dig negativt. Kärlek är FRÅNVARO av känslomässig smärta och otrygghet 💔. 
Din hjärna har blivit beroende av oförutsägbarheten i den bekräftelse du fått i förhållandet. En sund kärlek innehåller inte detta oförutsägbara kärleksströssel varvat med känslomässig torka, det är liktydigt med 🚫 gränslöshet och skapar otrygghet. Du är värd en trygg relation, en kärleksfull relation med 🚫 sunda gränser.

Anknytning & traumaband

När man rättfärdigar eller minimerar ett övergrepp och klandrar sig själv för det, är man inte medveten om vad man utsatts för. Precis som det barn man en gång var, förnekar man övergreppet för att få känna sig älskad och accepterad.

Om man ska kunna komma till insikt med övergreppet, måste man konfrontera rädslan det innebär att förlora kärleken samt känslan av att bli övergiven. Något som väcker det ursprungliga traumat till liv och ytterligare föder försvarsstrategier så som förnekelse och själv-klander.

Det går att läkas och att skaffa sig en 🤝trygg anknytning. Här kommer några saker att vara uppmärksam på för en trygg relation:

🗝 Ta god tid på dig att lära känna personen och undersök hens historik.
🗝 Hoppa aldrig rakt in i en relation bara för att det känns bra.
🗝 Var uppmärksam på röda 🚩 flaggor och 🚫 gränslöst beteende. Så som tex att känna sig pressad eller kontrollerad (mästrad).
🗝 Försäkra dig om att dina gränser respekteras och träna på att säga ”nej”.
🗝 Försäkra dig om att du får det du ser och att det inte finns några lögner dolda under ytan.
🗝 Var uppmärksam på att det inte är en charmör som försöker få dig på kroken.
🗝 Var extra försiktig om alla ex:en har varit knäppa, om allting är alla andras fel eller om dem är offret.
🗝 Var uppmärksam på om du känner att personen är för bra för att vara sann, eller får dig att känna dig överdrivet fantastisk.

Blanda inte ihop 💝 Traumaband med äkta kärlek då det kommer förblinda dig. Den äkta kärleken är villkorslös och är inte beroende av att du ska vara till lags för någon annan, än dig själv.

Hjärtmeditation

Hjärtmeditation, mantrat är ”Guru guru wahe guru – guru ram das guru”. Meningen med mantrat är att ta dig på en resa från ditt inre in i evigheten och tillbaks igen. ”Guru” betyder visdom vars uppgift är att förvandla okunskap eller blockeringar till ”ljus” eller upplysning. ”Gu” = mörker och ”Ru” = ljus. Detta mantra rekommenderas vid sorgebearbetning och avlägsnar ledsamhetskänslor som kan ligga gömda.

ADHD information och Stress & Trauma – Tips, ideér, inspiration