Etikettarkiv: arketyper

FlashbackS

Del fem i Traumaskolan behandlar fenomenet flashbacks i CPTSD eller utvecklingstrauma.

Traumaskolan del 5

Arketypen för CPTS-R (komplext trauma – respons) eller Superegots uppgift, är att agera i en Flashback utifrån dem fyra försvarsstrategierna; fly, fäkta, frysa och foga. 

Dem fyra stressresponserna i komplext trauma är; fäkta, flykt, frysa och foga.

Här uppstår en smärre personlighetsförändring och beteendet ter sig irrationellt för omgivningen.

Omgivningen kommer inte vara förmögen att ”se” din verklighet.

Dina intryck är förstärkta av gamla inlagrade intryck i nervsystemet.

Dem fyra olika stressresponerna i CPTSD

Fly – du bekämpar din motståndare eller fara genom att fly (Styrs via sympatikuspåslag i ANS / Autonoma nervsystemet).

Fäkta – du slår ner motståndet med en kamp (slåss), (styrs via sympatikuspåslag i ANS).

Foga = Du underkuvar (fawn) dig hotet genom att visa dig lojal, trogen och undergiven (ingår i Stockholmssyndromet), din förövare. Oförmögen att vinna & utan synliga flyktvägar, sker denna anpassning under starkt stresspåslag (styrs via Dorsalt Vaguspåslag, se nedan).

Frys = Aktiveras om du fastnar mellan de bägge alternativen, fly eller fäkta. Skräcken paralyserar dig så att du varken kan fly eller slåss. Här aktiveras den dorsala och äldsta delen av vagusnerven (den som är omyelineserad). Du kan titta på frysresponsen i det här klippet:

Responsen som är potentiellt dödlig, innebär att du ”spelar” död (ej medvetet). Både andningen och hjärtfrekvensen sänks.

I stressresponsen aktiveras ett alterego eller en arketyp, det uppstår någon form av personlighetsförändring och beteendet är inte längre ”typiskt” för hur du ”normalt” skulle reagera i en situation. I vissa fall är dessa personlighetsförändringar helt omedvetna och en del i av en dissociation (flykt från självet/kroppen/medvetandet). Extrema former av dissociativa personlighetsförändringar kallas DID (Dissociative identity disorder) och är inget som beskrivs i det här inlägget. Diagnosen innebär flera olika delidentiteter som personen växlar mellan.

Känslomässiga flashbacks är vanligt i CPTSD & komplext trauma. Vanliga tecken är att du känner dig liten, hjälplös & hopplös.

Exempel på Arketyper i CPTSR

Gråtande barnet – ditt beteende är mer karaktäristiskt för ett otröstligt barn, än för en vuxen person i samma situation. Du fastnar i en sorgereaktion och känner dig totalt övergiven och övergiven (Frysa)

Monstret – Du agerar extremt hotfullt, kraftfullt och för situationen helt överdimensionerat. (Fäkta)

Sexmaskinen – Du drivs av primitiva sexuella behov som färgar ditt beteende, för att hantera situationer präglade av stort stresspåslag. (Fly)

Arroganta  dammvippan – Slagfärdigt daskar du till hotet i din omgivning, som fullkomligen bara står och gapar efter din burdusa framfart. (Fäkta)

Visselblåsaren – Du känner dig nödgad att ta på dig det moraliska ansvaret över situationer och riskerar att utfrysas från gruppen. Den personliga förlusten detta innebär, förhåller du dig altruistiskt inför, som om du inte haft något val. (Fäkta).

Schakalen – (Tänk dig en av rollerna i Djungelboken). Undergiven och inställsamt förhåller du dig till förövaren, vilket tenderar göra dig oförmögen att fly hotet trots att det för omgivningen inte föreligger några synliga hinder (Stockholmssyndromet). (Foga).

Eremiten – Här drar du dig undan allt socialt engagemang, vilket är dysfunktionellt eftersom vi finner trygghet och lugn i social samvaro med vår omgivning. Du lever i en falsk föreställning av att omgivningen är ett hot. (Frys).

Prokrastineraren – Skjuter upp allt till morgondagen då stressen förlamar personen att fungera optimalt. Här kan även utmattningsdepressioner infinna sig. En omänsklig trötthet, trots vila. (Frysa)

Beteenderesponsen

Beteenderesponserna ”är” inte du. Det är dock du som kommer att få ta emot konsekvenserna av traumaresponsen. Här måste du vara extremt snäll, stöttande och peppande mot dig själv. Använd din självmedkänsla och träna upp den!

Du kommer få lida av konsekvenserna av traumaresponsens alterego och behöver rusta dig med en peppande, tröstande och empatisk inre röst. Oftast är självmedkänsla en bristvara i komplext trauma, men det går att bygga upp. Påminn dig själv om att;

-”Det här är inte jag.”

-När jag befinner mig i en emotionell Flashback, reagerar och tänker jag som en av arketyperna i CPTSR.

Flashbacks är en gammal inspelning av orginaltraumat som återuppspelar sig självt i nutid.

💡Kom-i-håg! I fall att detta inträffar, är du inte riktigt ”medveten” om att det händer, eller vad som utlöst själva uppspelningen.

Personen som agerar i en flashback, kallar Richard Grannon för arketypen av CPTSR (Complex Post Trauma Response)

🔫 Trigger 🔫

En vanlig utlösande faktor (trigger) är känslan av övergivenhet. Det behöver alltså inte föreligga något verkligt (reellt) hot, utan det räcker med att något har väckt traumaminnet av övergivenhet till liv. Därför uppfattar personen verkligheten ur ett helt annat perspektiv än den objektiva ”verkliga” omgivningen gör.

Här kommer sju frågor som ska vara till hjälp för att lära av en traumarespons:

  1. Utan fördömande attityd, fråga dig själv vilka reaktioner du upplevde i situationen.
  2. Gick ditt beteende emot dina inre värderingar?
  3. Gick det emot dina inlärda sociala värderingar?
  4. Triggades ditt trauma igång?
  5. Bevittnade jag en traumarespons hos någon annan person?
  6. Kan jag hitta medkänsla för mig själv och den andra personen?
  7. Reagerade jag genom att straffa, skamma, undvika eller trakassera?

Du kommer märka att det bara är en av dessa frågor som relaterar till den andra personen.

Du upprepar automatiskt det du inte har reparerat…


Gratis e-bok: Hur du omvandlar besvärliga känslor, 5 steg som fungerar!

Mp3-fil med vägledning ut ur en känslomässig Flashback.

📚 Gratis e-bok: How to STOP an emotional Flashback.

offerrollen

I dem elva arketyperna av offerrollen nedan, har olika karaktärsdrag samlats och givits ett passande smeknamn. Vilken av rollerna har du i din bekantskapskrets?

Det gör ont att växa och att titta inåt på sig själv. Men det är nyttigt. Precis som med växtvärk när vi växer på längden, är personlig utveckling någonting som behöver värka fram. I slutändan är det ändå värt det och det kommer fylla ditt hjärta med en djup tacksamhet. En tillfredställelse som ingen annan kan ta ifrån dig. Ingen kan definiera vem du är som person, glöm inte det! Du bestämmer själv, ”vem” du vill vara. Kunskapen är ”gratis” den kräver bara att du ”öppnar” ditt hjärta & släpper in nyfikenhet & upptäckarglädje i ditt liv. 💪

Lyssna! Livet är så mycket mer….

Dem 11 arketyperna av offerrollen är; räddaren, pessimisten, förnekaren, arbetsmyran, kaoskonstnären, flyktfantasten, bekräftelsesökaren, fabulören, översittaren, omhändertagaren och strutsen.

1. Räddaren

Vars uppgift är att rädda världen. Motivationen kan genuint vara att vilja hjälpa, men kan i själva verket vara en strategi att slippa känna sin egen hjälplöshet.

Detta bidrar till att de projicerar offerrollen på sin omgivning och hittar tusen anledningar att slippa fokusera på sina egna problem. Snarare, än att hjälpa andra utifrån kärlek, styrs dem av sina egna rädslor och reaktivitet.

2. Pessimisten

Går omkring med ett evigt regnmoln över huvudet. Livet har inte gett dem det dem förtjänar vilket de proklamerar för alla som orkar lyssna.

Glaset är alltid halvfullt och den som vågar antyda annat har uppenbarligen inte utsatts för samma mängd svärta, som personen som dragit nitlotten – ”Varför just jag” har gjort.

3. Den lyckliga förnekaren

Hen går antagligen omkring i myskläder, ett saligt leende och ett Sanskrit mantra på läpparna— eller så manifesterar sig förnekelsen i att undvika allting svart och smärtsamt som t ex. mörka nyheter eller våldsamma filmer. En annan variant djupdyker ner i ohälsosamma relationer, festande, eller håller ett krampaktigt tag om en bitterljuv bild av det förgångna genom sina fb uppdateringar med vitagebilder från det förflutna eller ett instagramflöde som liknar en dokumentärfilm från ett tidigare sekelskifte.

Genom att hålla en positiv attityd som i själva verket bottnar i rädslor, ser du en person som klänger sig fast i en fantasivärld. Detta är dock bara en flykt från dem egna svåra känslorna eller dem smärtsammare erfarenheterna av livet. En livslögn som får honom att leva i det förgångna istället för i nuet.

4. Arbetsmyran

Personen som ger sig hän till vilket pris som helst. Oförmögen att sakta ner eller koppla av då allting måste kalenderföras. Personen håller alltid flera bollar i luften samtidigt & jobbar ständigt övertid för att sen klaga på sitt hektiska schema, dag, månad, år eller liv. Deras hektiska liv är i själva verket en flykt – en ohälsosam strategi som går ut på att dissociera och slippa ta ansvar över svåra och smärtsamma aspekter av livet.

5. Kaoskonstnären

En person som aldrig verkar kunna få sitt liv att gå ihop. Deras ständiga misslyckanden kan bestå i att aldrig lyckas behålla ett jobb, vilket gör dem beroende av sina närmaste för ekonomisk stöttning, eller av att ständigt fatta dåliga beslut som för med sig långsiktiga negativa konsekvenser.

Dem kan till och med framstå som ursäktandes inför sin oförmåga att fungera i världen. Med sin klagan över att ”aldrig få någonting att fungera” blir dem fast i ett ekorrhjul av hopplöshet, speciellt om det finns en ”räddare” som kan komma till dess undsättning.

6. Flyktfantasten

”Överallt, utom just här” är mantrat hos en flyktfantast. Den här tendensen kan dyka upp i en mängd olika skepnader – som den hopplöse missbrukaren (av kärlek, sex, droger, pengar, mat, TV spel, bland andra). Dagdrömmaren som aldrig verkar kunna komma till skott. Den hängivne partnern som lägger all sin energi och fritid på förhållandet, eller den rastlöse vännen som redan är på väg till nästa destination, innan du hunnit avsluta din mening.

Flyktfantasten verkar operera utifrån sin bristande självkänsla och inneboende övertygelse om att aldrig vara tillräcklig. Det här är troligen den vanligaste arketypen då den är sprungen ur det sår som vi alla bär inom oss.

7. Bekräftelsesökaren

Kräver ständig bekräftelse och uppmärksamhet i förhållandet. Om dem inte får stå i centrum, är något fel. Den här tendensen  kommer från en inre osäkerhet, då deras egenvärde är beroende av yttre bekräftelse.

Bekräftelsesökaren är ofta både klängig och krävande och tenderar dränera sin partner på energi. Dem göder sin offerroll genom skuldbeläggande. ”Så länge du inte prioriterar mig så bryr du dig inte om mig”.

8. Den extravagante Fabulören

Är något av en biprodukt till Bekräftelsesökaren. Det här offret har ett ständigt behov av att topprida sin omgivning genom att berätta historier som alltid är större, bättre och häftigare.

Det spelar ingen roll om historierna är sanna eftersom det handlar om att överglänsa & påskina extravagans.

Egenvärdet ligger i att ”vara något” om dem inte är ”speciella” blir dem inte uppmärksammade av omgivningen, därför är dem alltid ”på”.

9. Översittaren

Kan vara chefen som behandlar sina anställda dåligt genom att slicka uppåt och trampa neråt. Personen lyckas alltid se andras fel och brister och tycker sig själv bättre än alla andra. Oförmågan att knyta an får dem att tappa empati och medkänsla för andra, eftersom dessa egenskaper skulle kunna göra dem sårbara inför att behöva konfronteras med den egna inre smärtan.

10. Omhändertagaren

Rollen är vanlig bland kvinnor som är indoktrinerade med självuppoffring och martyrskap. Omhändertagaren har lite eller ingen tid & energi för att ta hand om sina egna behov, då hon låter sig uppslukas av andras behov. Något som skänker henne en känsla av att vara värdefull och behövd och att vara i kontroll. Om det får fortgå för länge kan det leda till förbittring och den ibland dolda föreställningen om att ingen annan är kapabel att att ge henne det hon själv vill ha och behöver.

Istället för att ta ansvar över sina egna behov, så väljer hon oftast att svälja förtreten som riskerar omvandlas till passiv aggressivitet.

11. Strutsen

Förlorar kontrollen så fort hen konfronteras med sin egen offerroll, genom minsta lilla antydan som skulle kunna blotta tecken på svaghet. Eftersom hen inte integrerat dem skadade delarna av sig själv, är hen hård mot dem hon uppfattar som svaga.

Livrädd för sin egna sårbarhet proklamerar hon att det bara är att ”tugga i sig” & komma över ”det”.

Hennes bristande empati, liknas den hos översittarens som kommer ur en ovilja att ta tag i sina egna problem.

Kan du identifiera dig med någon av dessa arketyper av offerrollen? 

Finns det andra sätt som offerrollen gett sig till känna i ditt liv? 

Glöm inte bort, att vi alla någon gång har spelat offret i vårt liv. 

Medan många av oss har haft genuint smärtsamma erfarenheter, så har vi samtidigt möjlighet att välja hur vi vill agera på dessa. 

Det gäller bara att upptäcka dem och sen hitta effektiva strategier (färdigheter) att tackla dem på. Första steget till förändring är insikt.💪 Valen vi gör, utgör skillnaden mellan att leva ett tryggt och mediokert liv kontra ett liv med djupare mening och innebörd.

Franz Rupert, ”WHO Am I in a Traumatised Society?
Se den här trauma dokumentären här, eller läs mer om trauma på bloggen.