traumainformerad omsorg – tio

Runt om i världen har man förstått vikten av ett traumainformerat perspektiv i samhället och infört TIC (Trauma Informed Care / traumainformerad omsorg). Frågan är när vi ska införa motsvarande inom skola, vård och omsorg, i Sverige? Man skulle kunna kalla det TIO certifierad, Trauma Informerad Omsorg. Nedan får du ta del av det viktiga engagemang som pågår runtom i världen kring trauma. Kanske är det dags att även Sveriges kommuner och Landsting hoppar på tåget?

”Det man inte pratar ”om”, finns inte. ”

Som medlem i ACE Connection får jag ta del av dem senaste nyheterna inom traumaintegrerad kunskap. En viktigt del i att göra sig traumamedveten är att sätta sig in i ACE studien. För dig som förälder som önskar bli traumainformerad, kan hitta information hos traumainformerad-förälder. För dig som undrar varför man ska välja en traumainformerad terapeut, kan fortsätta läsa mer om traumainformerad-terapeut. Internationella organ så som ISSTD – International Society for the Study of Trauma and Dissociation och NICE – National Institute for Health and Care Excellence,

sätter upp riktlinjer och ger ut styrdokument. Så jobbet behöver bara översättas till svenska normer. Utgångspunkten i traumainformerad vård är att titta på vad man varit med om, istället för att fråga sig vad personen har för diagnos. Något som detta ramverk från British Psychological Society’s Division of Clinical Psychology, utgår ifrån.

Obefintlig traumakunskap i vården

För inte så länge sen besökte jag tandläkaren (Akuttandläkaren på Fridhemsplan, folktandvården). Jag höll på att baxna, när jag försiktigt sa att jag har trauma och fick till svars; ”Jaha!? Ja, jag vet ju inte vad du har varit utsatt för. Vad har du då för trauma? ” Naturligtvis borde jag genast ha gått min väg. Men alla ni som har ett ”hum” om fly/fäkta/foga/frys, förstår nog också ”varför” jag inte förmådde det i stunden. Bemötandet var undermåligt och resulterade i att jag fick uppsöka en annan mottagning i Folktandvårdens regi, trots den akuta skadan. Naturligtvis ska ingen behöva nämna vad man varit med om, för att man ska få ett adekvat bemötande. Inte ens min avvikelserapportering bemöttes på ett professionellt sätt.

Nedan, hittar du en länk med ett textutdrag från nätverket The Blue Knot.

Trauma-Informed Practice is a strengths-based framework grounded in an understanding of and responsiveness to the impact of trauma, that emphasises
 physical, psychological, and emotional safety for everyone, and that creates opportunities for survivors to rebuild a sense of control and empowerment
 (Hopper et al., 2010).”

ACE – studien

Nedan pratar Nadine Burke Harris om den forskning som visar på sambandet mellan psykisk ohälsa och stress under uppväxten.

I följande länk berättar Dr. Dag Nordanger mer om hjärnan under uppväxten.

Vidare kan du ta del av det här utmärkta seminariet ”Hur påverkas utveckling och hälsa av att utsättas för svåra påfrestningar i barndomen”.

ADHD information och Stress & Trauma – Tips, ideér, inspiration