Toleransfönstret

I Traumaskolan (Facebook, Instagram) hittar du vägar som kan hjälpa dig att reglera ditt nervsystem och hitta 🖼 Toleransfönstret. Eftersom trauma är stress som fastnat i nervsystemet.

Man kan läka skadorna som uppstått på två sätt, ”uppifrån & ner”, eller ”nerifrån och upp”. Det Traumaskolan förespråkar är nerifrån och upp. Stephen Porges ”PolyVagal Teori” utgår från den ordning som nervsystemet utvecklats, genom evolutionen. Detta innebär att man börjar (längst ner i nervsystemet) med kroppen, genom sk. ”Interoception” (till skillnad från omvänd ordning då man börjar med intellektet, genom tex samtalsterapi). Här går man INTE via intellektet, utan använder sina sinnen, för att ”hitta” det man en gång (ofrivilligt och omedvetet) lärt sig koppla bort, pga. det giftiga stresspåslag som utgjorts av traumat.

Reglering

Med tiden, kommer man lära sig ”hur” man reglerar sina känslor och sitt nervsystem bättre. För att slippa återtraumatiseringar och flashbacks. Första steget blir att medvetandegöra den här automatiken inne i fönstret, för att sen bättre kunna använda sin intuitiva kunskap, UTAN att behöva tänka på ”vad” man gör när man reglerar sig inne i 🖼 Toleransfönstret.

Det är nämligen inne i 🖼 Toleransfönstret som läkning sker. En svårt traumatiserad person, hamnar hela tiden ofrivilligt, utanför 🖼 Toleransfönstret. Det finns INGA argument för att neka någon behandling för trauma. Det är ett otroligt smärtsamt tillstånd att åka som en jojo, in och ut ur 🖼 Toleransfönstret. Tillslut äter återtraumatiseringarna upp livet, varför det är viktigt att identifiera och behandla, så fort traumat uppmärksammats.

Deb Dana har utvecklat den här bildliga förklaringen av nervsystemets funktion i kroppen. Beroende på ”vilken” av vagusnervens ledningar som är inkopplad (ventralvagal eller dorsalvagal), kan du genom att ”blicka inåt” och lära känna ”hur” det känns inuti kroppen, beroende på vilket ”läge” ditt autonoma nervsystem befinner sig i. Så småningom leder denna insikt dig till ”hur” du själv kan reglera dig och hitta in i 🖼 Toleransfönstret. Där inne finner du vila, återhämtning och homeostas (kroppens självläkande förmåga).

Toleransstegen

Det är som sagt inne i 🖼 Toleransfönstret läkning sker. Ett tips för att nå dit, är att gå via ”Toleransstegen”.

Läkning handlar om att hitta en fungerande självreglering (för att slippa ramla ur fönstret vid stresspåslag), då stärker vi våra inre 🚫 gränser, vilket är ett personligt arbete som innefattar tre steg; 

1) Hitta ny kunskap.

2) Söka tillit. -Våga lita på dig själv. Kroppen gör rätt, när den kan (ges rätt förutsättningar).

3) Lita på en relation utanför dig själv, även om det inte alla gånger sänds ut signaler du känner igen eller förväntar dig att höra (anknytning).

Vi lär oss att det finns två hållpunkter för läkning / förändring:

1) Att se och uppmärksamma det som är en brist / problem / trauma.

2) Uppmärksamma vad som stärker oss och vad som fallit bort på grund av tidig stress / trauma.

Behållaren

I allt det här, använder vi kroppen som en behållare, en plats för våra; känslor, tankar, sensationer, minnen, rörelser, attityder, riktnings orienterade fokus, med mera. 

Föreställ dig ett 🖼 ”fönster”, inom detta finns vår egen kapacitet för läkning och utveckling, där finns även förmågan till ett ”socialt engagemang” – Det är där vi finner tillit och förmågan att uppleva gemenskap, samt att se – höra – känna, trygghets-signaler. 

TRAUMARESPONS

Utanför 🖼 fönstret styr våra primitiva överlevnads funktioner (traumaresponser), vilka är;

1) Frys – Paus – Stänga ner – vara medberoende.

2) Fly / Fäkta, Undvika – Angripa (försvara, -fysiskt, -verbalt, -känslomässigt).

För att kunna hitta 🖼 Toleransfönstret behöver vi ”klättra” uppåt, likt en stege.

🔘 Överst på stegen är vi i  🖼 Toleransfönstret

🔘 Mitt på stegen (utanför fönstret) har vi Fly / Fäkta, Undvika / Angripa (försvara), klamra sig fast vid det som är, även när det inte är bra för oss. 

🔘 Längst ner på stegen (utanför stegen) har vi depression, medberoende, alla former av Frys / Paus / Foga. 

Tänk, så tröttsamt livet blir när vi hela tiden behöver springa uppåt, för att sen ramla ner igen. 

Det här innebär att leva med ett ständigt stresspåslag, att pendla mellan (traumaresponserna) Kamp / Flykt, Undvika / Angripa eller Frys / Foga. 

Så är det för dem som lever med kronisk stress och utmattning.

Mer om detta hittar du i Stephen Porges och hans PolyVagal Teori, vilket är kopplat till Vagusnerven. Deb Dana har utvecklat förklaringsmodellen ovan med ”Toleransstegen”.

(Reviderad text av Jeanette Nord, Leg Ssk., ursprunglig text av Mona Nyberg, Somatic Experiencing terapeut. )

Intellektualisering

Traumaskolan ger dig psykoedukation, dvs. upplysning om olika vägar som kan vara läkande för nervsystemet och som stärker homeostasen (kroppens självläkande system). Vissa av oss, har pga traumat, utvecklat ett starkt ”försvar” i att använda oss av logik och vårt intellekt, dvs intellektualisera våra problem.

Då blir utmaningen att koppla bort intellektet och ”vila” i att träningen handlar om att ”koppla bort” intellektet för att kunna fokusera inåt, på kroppen och det som händer inne i kroppen.

Blicka inåt

Det är detta man menar med ”interoception”. Genom att blicka inåt kan man träna upp sin inre ”volymkontroll” (fjärrkontrollen) för känslolivet. Det är omöjligt att ”tänka” på känslorna och intellektualisera dessa, samtidigt som vi övar på att känna känslorna. Vi behöver lägga ALLT fokus på att ”blicka inåt” och koppla bort förnuftet.

Detta kan vara utmanande om det tex. finns känslor som vi aldrig ”vågat” smaka på, av någon anledning. Kanske blev vi skammade som barn när vi grät eller visade ilska, eller på annat sätt bestraffade.

Några goda ”råd” i din läkningsprocess:

  • Ge dig själv tålamod
  • Börja med det ”lilla”. –Rom byggdes inte på en dag. Lita på processen. Låt läkningen få ta den tid den behöver.
  • Andas gör vi ändå, varför en god start kan vara att börja utforska sina andetag. Det finns kurser på nätet i medveten andning. MediYoga är ett annat exempel. Börja med att medvetandegöra något andetag per dag, för det djupt ner i magen, för att sedan sakta ner utandningstakten till det dubbla.
  • Fokusera på att hitta in i 🖼 Toleransfönstret, ”hur” känns det där inne? Hur känns det utanför? Hur ”känns” trygghet?

Börja i liten skala

  • Sömnen är A & O för återhämtning, även kosten vi äter.
  • Vad får mig att ”njuta” av livet, samtidigt som det är stärkande för både kropp och själ?
  • Fokusera på att vara ”självsnäll” och hitta det som gör att just du känner tacksamhet över livet, mitt i allt det vardagsgrå.
  • Försök hitta lugna och trygga relationer och medmänniskor som vill dig väl. Saknar du vänner, sök dig till stödgrupper eller personer som jobbar professionellt för att stötta.
  • Stäm din Vagusnerv, sök mer om detta på bloggen eller via Google.
  • Utforska dina känslor och tillåt dig känna!

ALLA BLOGGAVSNITT AV TRAUMASKOLAN

ADHD information och Stress & Trauma – Tips, ideér, inspiration