Självmord – en sista väg ut?

Självmord eller suicid, är inte en utväg ut ur ett svårt livsproblem, annat än möjligtvis i tanken. Fördomar bygger på okunskap, vilket är något som omger just självmord. En människa som har ett alternativ, tar inte livet av sig. Förmågan att ”se” alternativ försvinner i takt med ökad stress och depressiva inslag samt smärta och stressorer i livet. Det är sjukligt att förlora sin överlevnadsförmåga. Detta sker aldrig ”frivilligt”. Överlevnadsinstinkten är människans förutsättning, för att ha överlevt evolutionen. Utan denna hade arten dött ut. Självmordsproblematiken är djupt problematiserad via skam & skuld och dess mekanismer. Det är aldrig konstruktivt att ”skuldbelägga” omgivningen eller den drabbade. Man ska med vördnad bära med sig att en tragisk utgång går att förebygga, med rätt insatser! Samtidigt går det aldrig att ”rädda” någon som inte vill rädda sig själv.

Självmord går att förebygga!

Sveriges mest sympatiska och varma självmordsspecialist heter UllaKarin Nyberg, som driver podcasten Inferno. I fjärde avsnittet intervjuar hon generalsekreteraren för Suicid Zero, Alfred Skogberg.   Han berättar bl a. om hur det var att förlora sin bästa vän i självmord. SPES – Här kan du som förlorat någon genom självmord få stöd och hjälp.

Förebyggandet av självmord

Arbetet med att förebygga självmordsstatestiken, kallas för suicidprevention. I Sverige ökar den psykiska ohälsan hos barn och unga. Män toppar självmordsstatestiken och varje år tar ca 1500 människor sitt liv. 30 liv i veckan….

Vi kan ALLA bidra till att lära oss hur man förebygger självmord, samt lära oss bli bättre på att prata om dem omkringliggande ämnen som berörs. Dvs; Ensamhet, Psykisk smärta, Depression, Resilience, Stress, Smärta, Konsten att Lyssna, Våga Bry sig om, Visa Omtanke, Egenansvar, Självmedkänsla, Fördomar, mm.

Här får du som vän, anhörig eller medmänniska några goda råd på vägen.

Viktigt att förmedla till en självmordsnära person

Du är inte ensam

Jag förstår att du har en svår situation och det är just det som skapar dina tankar och känslor just nu.

Du kanske inte tror på mina ord här och nu, men jag kan garantera dig att sättet du känner dig på just nu, kommer att förändras. Ingenting varar för evigt, inte ens en negativ känsla eller ett dåligt humör.

Jag kanske inte 100 % kan leva mig in i dina känslor. Men jag bryr mig om dig och vill verkligen vara till hjälp.

När du är på väg att ge upp. -Tala om för dig själv att du bara ska hålla fast vid en enda dag till, eller en timme till, eller en minut -Det du känner att du mäktar med just då.

Du är viktig för mig, ditt liv är viktigt för mig.

Berätta, vad jag kan göra just nu, för att hjälpa dig?

Jag är här för dig och vi ska ta oss igenom det här tillsammans!

Visa engagemang, lyhördhet, omtanke och intresse för personen. Förmedla hopp om att livet är värt att levas, trots att det inte känns så, precis just nu. 

Fakta: De flesta som överväger självmord är ambivalenta. De vill inte dö, men ser ingen annan väg ut ur lidandet. Forskning visar att små insatser från personer i omgivningen kan minska tankarna på döden som den enda lösningen. De kan bli avgörande i ambivalensen mellan att leva eller att dö.

6 saker man bör undvika (-för att vara ett socialt stöd för någon som lider)

1. Tidigt säga att det blir bra eller att individen ska försöka komma över en händelse.

2. Tala om egna upplevelser istället för att lyssna på den drabbades situation.

3. Hindra individen att tala om vad som oroar denne.

4. Markera att individen är svag eller överdriver för att denne inte hanterar situationen (lika bra) som du själv hade gjort.

5. Ge råd istället för att fråga vad som fungerar för den drabbade.

6. Säga att hen ska vara nöjd över att det inte är värre.

17 riskfaktorer till självmord

1 -Psykiatriska tillstånd, speciellt tillstånd som påverkar humöret, schizofreni, ångesttillstånd, och vissa personlighetsstörningar.

2 -Missbruk

3 -Hopplöshet

4 -Impulsiva eller aggressiva tendenser

5- Övergrepp eller traumatiska erfarenheter

6 -Allvarlig psykisk ohälsa

7 -Tidigare självmordsförsök

8 -Familjär historik med självmordsproblematik

9 -Förlust av jobb eller ekonomisk förlust

10 -Förlust av en eller flera relationer

11 -Lättillgänglighet av dödliga medel

12 -Lokala självmordstrender

13 -Brist på socialt stöd och en känsla av isolering

14 -Stigma kring att söka hjälp

15 -Brist på sjukvård, speciellt psykiatrisk vård och missbruksvård.

16 -Kulturella eller religiösa övertygelser, så som att självmord är en nobel utväg ur ett personligt dilemma.

17 -Att själv blivit exponerad för en självmordsförlust (både via sociala medier eller i verkliga livet).

Självhjälp för den självmordsnära personen (på engelska).

Richard Grannon om ”logiken” bakom självmordstankar som en ”falsk” flykt ifrån smärta:

9 råd till anhöriga om bemötande

1. Till dig som medmänniska med UllaKarin Nyberg, 5:12min långt.

2. 10 råd  – Vemhjälper?.

3. Goda samtalsråd från SuicidZero. (Pdf-fil).

4. Varningstecken (MiND):

5.  10 saker att tänka på från Suicid Zero: 

6.  MiND och Självmordslinjen.

7. Om att vara man:

 8. Goda samtalsråd från SuicidZero (samma som #3).

9. Fem sätt att trösta en vän utan att göra det värre.

B.L.E.U.S.

B. Bedöm situationen, ta kontakt – håller en krissituation på att utvecklas?

L. Lyssna öppet och fördomsfritt – om personen vill tala så lyssna utan att värdera eller döma.

E. Erbjud stöd och information – visa medkänsla och berätta att det finns hjälp att få.

U. Uppmuntra personen att söka professionell hjälp – professionell hjälp förbättrar möjligheterna att tillfriskna.

S. Stöd personen att söka andra hjälpresurser – hjälp personen att aktivera det egna sociala nätverket, uppmuntra till självhjälpsstrategier.

Källa: https://ki.se/nasp/fa-stod (2018-05-30).

 

Bli en livräddare du också! Visa att du bryr dig om! Våga fråga, våga prata känslor! Livet passar inte alltid in i ett Instagramfilter. Ibland är livet fult, tufft, smärtsamt, ensamt och deprimerande – och det är OK! Det är legitimt och viktigt att prata om det. Bli en räddare i nöden. 🙏❤

 

 

ADHD information och Stress & Trauma – Tips, ideér, inspiration

Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.