Stressresponsen

Vid högt stresspåslag, väcks stressresponsen & vårt beteende kommer då att styras via det autonoma nervsystemet och försvarsresponsen som består av fyra F: Fly, Fäkta (kämpa emot), Frysa (handlingsförlamning), Foga (negativ anpassning till fara). Det här är Traumaskolan del 8. När stressresponsen är inkopplad är hjärnan urkopplad (frånvaro av intellektet), eftersom processen styrs via det … Fortsätt läsa Stressresponsen

Träna Upp din självmedkänsla

1. Upptäck dina självkritiska tankar Du kan träna upp din självmedkänsla. Här följer sju olika övningar som stärker din självmedkänsla och inlägget är en del i traumaskolan (Traumaskolan del 7). I första övningen ska du träna på att släppa taget om en självkritisk tanke som du går och bär på och försöka hitta ett sätt … Fortsätt läsa Träna Upp din självmedkänsla

FlashbackS

Del fem i Traumaskolan behandlar fenomenet flashbacks i CPTSD eller utvecklingstrauma. Arketypen för CPTS-R (komplext trauma – respons) eller Superegots uppgift, är att agera i en Flashback utifrån dem fyra försvarsstrategierna; fly, fäkta, frysa och foga.  Här uppstår en smärre personlighetsförändring och beteendet ter sig irrationellt för omgivningen. Omgivningen kommer inte vara förmögen att ”se” … Fortsätt läsa FlashbackS

Traumateorins Toleransfönster

Tredje delen av Traumaskolan behandlar Toleransfönstret. När ett barn befinner sig inom Traumateorins Toleransfönster (grönt område i filmen & gult område på bilden), kan hjärnans nätverk av neuroner växa och gro som det ska. Det ger barnet ett normalt beteendemönster och förmåga till resilience (resistens till motgångar i livet & stresstolerans). Är barnet utsatt för … Fortsätt läsa Traumateorins Toleransfönster

PolyvagalTeorin

PolyvagalTeorin / PVT – Teorin om hur nervsystemet förändrats genom evolutionen. Det här inlägget är första delen i Traumaskolan. Stepen Porges är Polyvagalteorins fader. Vi är inte (från början) mentalt medvetna om ett hot eftersom det är en instinkt (magkänsla/ 6:e sinnet).  Våra reaktioner på Instinkter (Neuroception) styrs från primitiva delar i hjärnan (Reptilhjärnan & ANS) som … Fortsätt läsa PolyvagalTeorin

Hur kan man hela trauma

Efter att ha tillbringat dem senaste åren med att försöka ta reda på hur trauma läker eller hur man kan hela trauma. Tycker jag nu att jag med gott samvete kan dela mina kunskaper med dig. Vetskapen om att traumavården i Sverige i stort sett är obefintlig, kan lätt drabba en med misströstan och förtvivlan. … Fortsätt läsa Hur kan man hela trauma